Susimąstyti verčiantis bandymas: kokį pavyzdį rodome vaikams?

Suaugusieji nesivaržydami stovi gatvėse, burnose ir rankose laikydami rūkstančias cigaretes. Kaip sureaguotumėte, jei prie jūsų prieitų maždaug 5–6 metų pyplys ir paprašytų prisidegti?

Tailando Sveikatos rėmimo fondas pamėgino atlikti bandymą. Vaikai prieidavo prie rūkančių suaugusiųjų ir paprašydavo ugnies. Nustebę ir apsiskaitę žmonės, laikydami rankose cigaretę, argumentuodami aiškino vaikams, kokią žalą daro rūkymas, tačiau tarsi nepastebėjo, kad pačių rankose smilksta cigaretė.


Vaikai buvo mokomi „teisingo“ elgesio, nors suaugusieji elgėsi priešingai. Kaip manote, ar gali toks pamokymas duoti naudos? Nueidami nuo protingų ir rūkymo žalą išmanančių dėdžių ir tetų, mažieji duodavo jiems raštelį, kuriame parašyta: „Tu rūpiniesi mano sveikata dėl manęs, bet kodėl negalvoji apie save?“

Siūlome pasižiūrėti.

» Rašyti komentarą