Strasbūro teisme - byla prieš Lietuvą dėl gimdymo namuose

Keturios Lietuvos pilietės kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) dėl to, kad mūsų šalyje neužtikrinamos su gimdymu susijusios žmogaus teisės. Anot pareiškėjų, Lietuvoje nesudaromos sąlygos pasirinkti gimdymo vietą, būdą bei sąlygas ir gauti kvalifikuotą pagalbą gimdymo ne ligoninėje metu. Tačiau daugelyje Europos šalių įprasta, kad medikų pagalbos sulaukia ir namuose ar mažuose gimdymo centruose gimdančios moterys.

Šią savaitę iš Strasbūro gautas patvirtinimas, kad tarptautinis teismas pradėjo pirminį bylos prieš Lietuvą nagrinėjimą. EŽTT išsiuntė Lietuvos Vyriausybei su byla susijusių klausimų, į kuriuos ji turi atsakyti iki šių metų balandžio mėnesio.

Dvi iš pareiškėjų, teisininkės Elena Kosaitė-Čypienė ir Ona Valainienė, apgailestauja, kad šiuo metu galiojantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas draudžia akušeriams ir gydytojams akušeriams ginekologams teikti pagalbą namuose gimdančioms moterims. Jų teigimu, per Nepriklausomybės metus ne kartą mėginta inicijuoti diskusijas su sveikatos politikais šia tema, tačiau iki šiol medikams, norintiems padėti gimdančiosioms namuose, yra užkertamas kelias tai daryti.


Lietuvos moterys, manančios, kad gimdymas namuose yra geriausias pasirinkimas joms pačioms ir jų kūdikiams, paliekamos be jokios priežiūros ar pagalbos, o tokiam gimdymui susikomplikavus ligoninėje jos dažnai sulaukia patyčių ir paniekos. Tačiau moksliniai tyrimai bei užsienio šalių statistika rodo, kad gimdyti tiek ligoninėje, tiek namuose ar natūralaus gimdymo centre yra vienodai saugu, jei nėštumas nekomplikuotas ir gimdymo metu teikiama kvalifikuota pagalba.

Viena iš pareiškėjų, Ona Valainienė, kreipėsi į Vilniaus ligonines prašydama suteikti pagalbą gimdymo namuose metu. Gavusi neigiamus atsakymus dėl teisinio pagrindo tokioms paslaugoms teikti nebuvimo, kreipėsi į LR sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu imtis šios institucijos kompetencijai priskirtų veiksmų problemai spręsti. Sveikatos apsaugos ministerijai atsisakius imtis bet kokių veiksmų, pareiškėja tokį neveikimą apskundė ir Lietuvos teismui.

EŽTT  2010 m. byloje Ternovszky prieš Vengriją yra aiškiai išsakęs poziciją, kad pasirinkimas gimdyti namuose – teisė, kuri turi būti užtikrinta. Teismo sprendime rašoma, kad teisė pasirinkti gimdymo sąlygas (vietą, būdą bei aplinkybes) yra ginama Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Taip pat pabrėžiama, kad sprendimas gimdyti  namuose apima sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimą. Įstatymai, draudžiantys gimdymo specialistams teikti pagalbą gimdyvėms namuose, trukdo būsimosioms motinoms įgyvendinti teisę į privatų gyvenimą.

Pastaruoju metu tuo pačiu pagrindu Strasbūro teismui jau yra įteikti skundai prieš Čekiją, Bulgariją ir Kroatiją.

» Rašyti komentarą