Radiacinės saugos centras įgyvendins Europos Sąjungos Dvynių projektą Azerbaidžane

Radiacinės saugos centras įgyvendins Europos Sąjungos Dvynių projektą Azerbaidžane

Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (RSC) sulaukė dar vieno pripažinimo, nes kaip pagrindinė institucija, kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) laimėjo konkursą dėl Europos Sąjungos (ES) paskelbto Dvynių projekto „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir plėtra“ įgyvendinimo Azerbaidžane. Šio projekto tikslas – Azerbaidžane stiprinti radiacinės saugos infrastruktūrą, užtikrinančią žmonių ir aplinkos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.  

Šių metų birželio 18 d. Europos Komisijos (EK) atstovybėje Azerbaidžane (Baku) buvo oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos teiktas projektas buvo atrinktas, kaip tinkamas įgyvendinti ES paskelbtą Dvynių projektą „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir plėtra“, ir liepos 26–27 dienomis su EK buvo aptartos sutarties detalės.

Iš Lietuvos pagrindiniu projekto vadovu paskirtas RSC direktorius A. Mastauskas. Projektas Azerbaidžane „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir plėtra“ bus įgyvendinamas 2 metus. Per šį laikotarpį bus parengta radiacinės saugos įgyvendinimo nacionalinė strategija, peržiūrėti pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys radiacinę saugą, ir pateikti siūlymai jų tobulinimui, įvertinta poįstatyminių teisės aktų atitiktis ES ir tarptautiniams reikalavimams, parengtos matavimų procedūros, reikalingos gyventojų, profesinei bei medicininei apšvitai stebėti, organizuotos avarinės parengties pratybos, parengtos laboratorinės įrangos techninės specifikacijos bei vykdomos kitos projekto sąlygose numatytos veiklos.

Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
Sigutė Gaulienė
Vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene)
Radiacinės saugos centras

2 psl. »

Komentarai

Ar žinote, kad...

Jei be perstojo rėktum 8 metus, 7 mėnesius ir 6 dienas, tai pagamintum pakankamai energijos užvirinti vandenį vienam kavos puodeliui

Kitas faktas