Patarimai „pelėdoms“

Sa­vo bio­lo­gi­nių rit­mų paisymas – svar­bus dva­si­nės ir psi­chi­nės svei­ka­tos veiksnys. Ne­pai­sy­ti jų, va­di­na­si, su­lauk­ti ne­ma­lo­nių pa­sek­mių.
 
Pa­gal bio­lo­gi­nių rit­mų ti­pą apie 40 pro­c. žmo­nių yra „pe­lė­dos“, 25 pro­c. – „vie­ver­siai“, ki­ti 30-35 pro­c. – „ba­lan­džiai“ (t. y. arit­mi­kai, mo­kan­tys mie­go­ti, kai ga­li­ma, ir dirb­ti, kai rei­kia). Pa­keis­ti to, galima sakyti, neį­ma­no­ma – bio­lo­gi­niai rit­mai yra nu­lem­ti ge­ne­ti­kos ir be­veik ne­pa­si­duo­da ko­rekcijoms.
 

„Vie­ver­siai“ – ne­konflik­tiš­ki, ne­re­tai ne­pa­si­ti­kin­tys sa­vi­mi, mėgs­tan­tys ra­mią ap­lin­ką, daž­nai uždaro būdo žmo­nės. Dar­bo re­ži­mo ar­ba gy­ve­ni­mo sti­liaus pa­kei­ti­mas jiems – skaus­min­gas pro­ce­sas, nes yra ga­na kon­ser­va­ty­vūs. Lin­kę į en­dok­ri­ni­nes ir šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­gas, dia­be­tą, po­dag­rą ir reu­ma­tiz­mą, už­tat slo­gą, gri­pą ir ki­tas per­ša­li­mo li­gas įvei­kia grei­tai.
 
„Pe­lė­dos“ leng­viau žvel­gia į ne­sėk­mes, ma­žiau pa­ni­kuo­ja ir ne­bi­jo iš­gy­ve­ni­mų. Ats­pa­res­nės stre­sui, nors ir lin­ku­sios sirg­ti ga­ly­be li­gų. Išs­ki­ria 1,5 kar­to dau­giau hor­mo­nų ne­gu „vie­ver­siai“, ta­čiau do­pin­gas, ku­rio dė­ka jos ga­li gy­ven­ti nak­ti­nį gy­ve­ni­mą, ne­lie­ka be pėd­sa­kų – la­biau ser­ga­ma skran­džio opo­mis ir hi­per­to­ni­ja. Vy­rus „pe­lė­das“ in­fark­tai iš­tin­ka va­ka­re, tie­sa, du kar­tus daž­niau ne­gu „vie­ver­sius“.
 
Jeigu tikrasis jūsų gyvenimas prasideda tik gerokai įdienojus ir baigiasi gilią naktį, o rytais jums išvis geriau akyse nesirodyti, turėkite omenyje šiuos patarimus.
 

  • „Pelėdoms“ kava rytais – pats blogiausias pasirinkimas. Bet kokia arbata turės ne ką prastesnį poveikį – suteiks žvalumo, padės nubusti. Pusryčiams geriausia suvalgyti varškę (nuo 1 iki 9 proc. riebumo) su bananu ar kiviu, pienu arba natūraliu jogurtu. Jei varškė jau įgriso, galite ją pakeisti grikių, avižų, kvietine, perline arba miežine koše.
  • „Pelėdoms“ gali trūkti vitamino D3. Nepakankamai gaunant natūralios saulės šviesos ir negaunant šio vitamino su maistu, būtina vartoti vitamino D3 maisto papildus. Trūkstant vitamino D3 didėja depresijos, autoimuninių, širdies ligų ir vėžio rizika. Rekomenduojama vitamino D paros norma yra 5 µg.
  • Kaip desertas „pelėdoms“ tinka bananai, melionai, nektarinai, persimonai, abrikosai, mangai.
  • Gerkite pakankamai vandens. Juolab kad labai dažnai troškulys maskuojasi alkio jausmu ir verčia persivalgyti. Pietauti „pelėdos“ turėtų 15 valandą. Pradėkite nuo sriubos, tada – daržovės su grilyje kepta arba garuose pagaminta žuvimi ar paukštiena.
  • Tarp pagrindinių dienos valgių užkandžiaukite. Tiks arbata arba saldžiarūgščiai vaisiai – pavyzdžiui, apelsinai, greipfrutai, obuoliai, granatai, kiviai, slyvos, mandarinai.
  • Vakarienei rinkitės veršieną, kalakutieną arba jūros gėrybes. Papildykite pagrindinį patiekalą špinatais, pomidorais, agurkais, paprikomis, svogūnais, žalumynais ir visų įmanomų rūšių kopūstais.
  • Jeigu einate gulti po vidurnakčio, vakarieniauti galite ir 21 valandą. Likus porai valandų iki miego, išgerkite ramunėlių arbatos arba šilto pieno.
  • „Pe­lė­doms“ ge­riau ry­tą ne­spor­tuo­ti – nau­da iš to­kių pra­ti­mų abe­jo­ti­na. Ge­riau pa­bė­gio­ti pu­siau­die­nį, ta­čiau op­ti­ma­liau­sias lai­kas spor­tuo­ti – nuo 19 iki 23 val. Bū­tent tuo me­tu ga­li­ma pa­siek­ti pa­gei­dau­ja­mų re­zul­ta­tų, no­rint pa­ko­re­guo­ti fi­gū­rą ar at­si­kra­ty­ti ant­svo­rio.
» Rašyti komentarą